Optymalizacja podatkowa

      Brak komentarzy do Optymalizacja podatkowa

Czym jest i jak działa optymalizacja w zakresie podatkowów?

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” mawiał Benjamin Franklin. Tak jak w latach powstawania Stanów Zjednoczonych słowa te były prawdziwe, tak teraz tracą na znaczeniu. Przez niektóre działania możliwe jest legalne ograniczenie obciążenia podatkowego.

Legalność i etyka optymalizacji podatkowej

Optymalizacja podatkowa jest dozwolonym przez prawo działaniem, które ma służyć zmniejszeniu obciążeń podatkowych przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Niemniej migotliwa jest granica między optymalizacją podatkową a obejściem prawa podatkowego (działanie niedozwolone, grożące sankcjami). Warunkiem uznania podjętych działań za optymalizację jest wybranie konstrukcji prawnej, która nie jest w żaden sposób zabroniona (przez np. pozorność umowy).

 Jak postrzega się obniżanie obciążeń podatkowych?

Optymalizację podatkową krytykuje się publicznie jako działanie niszczące warunki rynkowe i zwiększające agresywność organów podatkowych w kontrolach. Z drugiej strony skoro podjęte działania są niezabronione, to są dozwolone. Wydaje się więc, że jeśli te możliwości optymalizacji podatkowej mogą realizować wszyscy i nie są wyłączone celowo niektóre grupy przedsiębiorstw, to nie ma obaw o charakterze etycznym. Niższe obciążenia podatkowe mogą powodować obniżenie cen sprzedaży i zwiększyć konkurencyjność gospodarki.

Jak optymalizuje się podatki?

Największe możliwości optymalizacji mają duże przedsiębiorstwa międzynarodowe. Wykorzystują współzależność i dywergencje systemów podatkowych różnych państw. Jednak wzrasta ryzyko legislacyjne (obejmuje więcej niż jedno państwo). Dlatego przy planowaniu optymalizacji podatkowej uwzględnia się minimalizację kontroli organów podatkowych a w konsekwencji unikanie kosztów reputacji ponoszonych przez akcjonariuszy.

 

Legalna optymalizacja podatkowa – jakie są formy? 

Popularną formą optymalizacji jest przebudowa struktury przedsiębiorstwa. Możliwe są fuzje, przejęcia albo wydzielenia niektórych części organizacji, aby podatki płacić w państwie o niższym opodatkowaniu. Inną formą jest wykorzystywanie cen transferowych. W większości państw, jeśli w ramach dużej grupy kapitałowej dokonuje się transakcja, to podatek należy wyliczać według cen, które istniałyby między podmiotami niezależnymi. W konsekwencji możliwe jest naliczanie fałszywie wysokich cen z krajów o niskich podatkach oraz odwrotnie. Poza tym w momencie zakładania spółki należy szczegółowo przeanalizować profil działalności i oczekiwaną strukturę własnościową przedsiębiorstwa. Po zmianach w ramach Polskiego Ładu kolejne formy spółek są narażone na podwójne opodatkowanie. Do końca 2022 roku takim rozwiązaniem była spółka komandytowo-akcyjna. W zamian za pełną odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki nie było konieczności odprowadzania składek czy zapłaty daniny solidarnościowej.

Co dalej?

Dla przedsiębiorstw o niższych przychodach formy optymalizacji podatkowej obejmują m.in. planowanie inwestycji czy planowanie emerytalne. W przypadku planowania inwestycji kluczowe jest sposób jej finansowania. Wybór między leasingiem finansowym, leasingiem operacyjnym, kredytem albo kapitałem własnym sprawia, że trafne prognozowanie przychodów może przynieść obniżenie podstawy do opodatkowania a w konsekwencji należny podatek. Finansowanie kapitałem własnym w niektórych przypadkach pozwala np. na stosowanie degresywnych stawek odpisów amortyzacyjnych. Pomniejszają one w większym stopniu kwotę dochodów do opodatkowania w pierwszych okresach. Możliwe jest również uwzględnianie specjalnych klauzul podatkowych w umowach mające na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych

Czy doradztwo podatkowe pomoże w optymalizacji podatków?

Jak można zauważyć, optymalizacja w zakresie podatków polega głównie na planowaniu przyszłych zdarzeń w działalności biznesowej. Istnieją sposoby na zmniejszenie, odroczenie lub całkowite uniknięcie, dzięki wczesnemu działaniu. Konieczne jest jednak zaprojektowanie i realizacja strategii planowania podatkowego.

Doradca podatkowy nie zawsze podejmuje się planowania optymalnych obciążeń podatkowych. W ostatnich latach powstają kancelarie, które specjalizują się w wybranych metodach optymalizacji podatkowej. Niektóre realizują optymalizacje wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Powstają również przedsiębiorstwa, które doradzają np. w zmianie struktury przedsiębiorstwa, realizacji wybranych działań w specjalnych strefach ekonomicznych czy przeniesieniu części spółki poza granicę Polski. Warto jednak uważać, bo niektórzy popularni doradcy czy samozwańczy specjaliści od podatków dokonywali wyłudzeń polegających na wpłacaniu zaliczki w celu dokonania oceny potencjalnych metod obniżenia podatku do zapłaty. W szczególności na tego rodzaju oszustwa były narażone osoby fizyczne i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Co jest ważne? 

Ważne jest uwzględnienie niepewności. Niejasne opinie prawników, problematyczne regulacje europejskie czy retrospektywne regulacje prawne sprawiają, że cała materia jest zawiła. Kłopotliwa w ostatnich latach stała się również klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Organy ścigania mogą uznać zastosowaną metodę unikania opodatkowania za niezgodną z celem albo przedmiotem ustawy a jedynym celem było uzyskanie korzyści podatkowej. Jeśli aby zmniejszyć liczbę koniecznych do przesłania PIT-11, podpisujemy umowy o dzieło zawsze za kwoty mniejsze niż 200 złotych, to nie jest to działanie wpisujące się w klauzulę unikania opodatkowania. Taka konstrukcja nie pozwala zmniejszyć podatku do zapłaty, ale zmniejsza formalność związaną z przesłaniem deklaracji podatkowych do twórców działa.

Przedsiębiorstwa, które specjalizują się w tworzeniu planów optymalizacji podatkowych, zajmują się również egzekwowaniem interesów przed organami podatkowymi czy sądem, wnoszą o wydanie opinii zabezpieczającej, organizują sukcesję w przedsiębiorstwie czy dokonują modyfikacji w dotychczasowych planach. W konsekwencji maleje ryzyko ekonomiczne poprzez długoterminowe planowanie strategiczne (przede wszystkim planowanie płynności).

Unikanie opodatkowania – czego warto mieć świadomość?

Należy mieć jednak świadomość, że prawo podatkowe i jego wykładnia są bardzo zmienne. Proponowane zmiany (np. minimalny CIT, kolejne etapy Slim Vat) sprawiają, że metody, które działają teraz, mogą być nieskuteczne nawet w tym samym kwartale. Oznacza to, że  optymalizacja podatkowa polega na ciągłym i wymagający fachowej wiedzy biznesowej i prawnej.

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe to nic innego jak obliczenie różnych form opodatkowania i dopasowanie do swojej działalności najkorzystniejszej formy. Nie można tego mylić z unikaniem opodatkowania, bo jest to zwykły rozsądek i chłodna kalkulacja w celu uniknięcia nadmiarowych obciążeń podatkowych. 

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Nie polecam tej formy. Kiedyś owszem – międzynardowe planowanie podatkowe miało sens, ale obecnie przez międzynarodowe porozumienia, prawie że niemożliwe jest oszczędzanie podatkowe w taki sposób. Przynajmniej nie zgodnie z prawem. 

Omijanie podwójnego opodatkowania w sp. z.o.o

To temat, który interesuje wiele osób – jak uniknąć podwójnego opodatkowania prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Mam na myśli oczywiście podatek dochodowy. W przepisach prawa podatkowego można znaleźć wiele opcji metody optymalizacji podatkowej. Form jest sporo – wynajmowanie samochodu lub nieruchomości, zatrudnienie kogoś na umowę o zlecenie, kto uczy się i nie ma ukończonego 26-roku życia lub założenie drugiej firmy – na ryczałcie. Najlepiej jest przerobić kurs sekretyspolek.pl – inwestycja, która zwraca się szybko i pozwala na unikanie opodatkowania, które często ludzie płacą z braku wiedzy i to właśnie po to robi się legalną optymalizację podatkową. 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments